Při výběru trezoru se zeptejte na jeho původ a bezpečnost, protože na trhu existuje i řada výrobků označovaných prodejci jako „trezor", ale ne každý tzv. „trezor" je skutečným trezorem. Většina levných výrobků nemá potřebnou certifikaci a tak vám řádně nezabezpečí váš majetek a zároveň servis těchto výrobků je minimální nebo žádný. V případě násilného vniknutí do takovéhoto „trezoru" je potom majitel nepříjemně překvapen tím, jak snadné bylo vloupání a pojišťovna odmítá plnit pojistnou událost.

Dle typu konstrukce můžete zvolit trezor (bezpečnostní schránku, skříň):

 • Nábytkový trezor - určený k ukotvení ke stěně nebo podlaze, minimálně dvouplášťová konstrukce
 • Stěnový trezor - určený pro zabudování (zazdění) do zdi
 • Bezpečnostní schránka (skříň) - konstrukční řešení: jednoplášťové

Dle účelu využití si zvolte trezor (trezorovou skříň, schránku ):

 • na úschovu peněžní hotovosti, cenin, léků, jedů aj.
 • na zbraně a střelivo
 • archivační trezor
 • datový ohnivzdorný - na paměťová média, dokumenty

Trezor dle velikosti:

Dobře si rozmyslete, co budete v trezoru uschovávat a myslete přitom na budoucnost (časem přibývá věcí, které si vyžadují zvýšenou ochranu).

Trezor dle zámku:

 • Klíčový zámek s motýlkovým klíčem
 • Mechanický kombinační zámek (trezor se otevírá mechanickým vytáčením určité kombinace čísel na číselníku trezoru)
 • Elektronický kombinační zámek (trezor se otevírá zadáním určité kombinace čísel na klávesnici )
 • Trezor může být vybaven i 2 zámky
 • 2 ks klíčový zámek
 • 1 ks klíčový zámek +1 ks mechanický kombinační zámek
 • 1 ks klíčový zámek + 1 ks elektronický kombinační zámek
 • na přání zákazníka lze i jiné kombinace zámků
 • Dle vnitřního vybavení trezoru
 • Trezor je vybaven poličkami nebo lze vybavit i libovolným množstvím vnitřních uzamykatelných schránek (dle velikosti trezoru).

Dle bezpečnosti schránky (sejfu, skříně):

Certifikované bezpečnostní schránky (sejfy, skříně) jsou řazeny do bezpečnostních tříd dle ČSN 916012 -výrobky se základní bezpečnosti převážně pro soukromé objekty charakteristické nízkou hodnotou rizika:

 • Bezpečnostní třída Z1 dle ČSN 916012 - nejnižší možná ochrana (pro vaši představu se jedná o kvalitnější pokladničku) . Dle NBÚ (zák.č.528/2005 Sb.) se jedná o úschovný objekt typ 1A (S1 = 1 bod)
 • Bezpečnostní třída Z2 dle ČSN 916012 - standard - nábytkové schránky, skříňové schránky, archivační skříně. Dle NBÚ (zák.č.528/2005 Sb.) se jedná o úschovný objekt typ 1B (S1 = 2 body)

Vhodné pro úschovu:

 • dokladů, dokumentů, léků aj.
 • malé finanční hotovosti cca do 30 tis. Kč
 • (nutno konzultovat s vaší pojišťovnou - částky se liší)
 • zbraní do 10 ks
 • střeliva do 10 tis.kusů
 • Bezpečnostní třída Z3 dle ČSN 916012 - vyšší standard - nábytkové schránky, skříňové schránky , archivační skříně. Dle NBÚ (zák.č.528/2005 Sb.) se jedná o úschovný objekt typ 1C (S1 = 3body)

Vhodné pro úschovu:

 • dokladů,dokumentů, šperků aj.
 • malé finanční hotovosti cca do 50 tis. Kč
 • (nutno konzultovat s vaší pojišťovnou - částky se liší)
 • zbraní do 10 ks
 • střeliva do 10 tis. kusů

Dle bezpečnosti trezoru:

Certifikované trezory jsou řazeny do bezpečnostních tříd. Bezpečnostní třída vyjadřuje, jaká je odolnost trezoru proti vloupání. Čím vyšší bezpečnostní třída trezoru, tím je trezor odolnější a bezpečnější. Trezory se certifikují podle výsledku zkoušek dle ČSN EN 1143-1 - Skříňové trezory, trezorové dveře a komorové trezory.

Trezorová bezpečnostní třída 0.

 • nejnižší kategorie
 • dle NBÚ (zák.č.528/2005Sb.) se jedná o úschovný objekt typ 2 (SS1 = 2 body)
 • (dle dříve platných zákonů splňuje podmínky pro uschování dokumentů - DŮVĚRNÉ)

Vhodné pro uschování:

 • dokumentů, dokladů, léků, cenností aj.
 • finanční hotovosti cca do 150 tis.Kč
 • (nutno konzultovat s vaší pojišťovnou - částky se liší)
 • zbraní do 10 ks
 • nábojů do střelných zbraní v počtu do 10 tis. ks

Trezorová bezpečnostní třída I.

 • standard, dobrá volba pro domácnost
 • dle NBÚ (zák.č.528/2005 Sb.) se jedná o úschovný objekt typ 3 (SS1 = 3 body)
 • (dle dříve platných zákonů splňuje podmínky pro uschování dokumentů - TAJNÉ)

Vhodné pro uschování:

 • dokumentů, dokladů, léků, cenností aj.
 • finanční hotovosti cca do 300 tis.Kč
 • (nutno konzultovat s vaší pojišťovnou - částky se liší)
 • zbraní do 20 ks
 • nábojů do střelných zbraní v počtu do 20 tis. ks

Trezorová bezpečnostní třída II.

 • vyšší standard
 • dle NBÚ (zák.č.528/2005 Sb.) se jedná o úschovný objekt typ 4 (SS1 = 4body)
 • (dle dříve platných zákonů splňuje podmínky pro uschování dokumentů - PŘÍSNĚ TAJNÉ)

Vhodné pro uschování:

 • dokumentů, dokladů, léků, cenností aj.
 • finanční hotovosti cca do 500 tis.Kč
 • (nutno konzultovat s vaší pojišťovnou - částky se liší)

Trezorová bezpečnostní třída III.

 • vysoký stupeň ochrany

Vhodné pro uschování:

 • dokumentů, dokladů, léků, cenností aj.
 • finanční hotovosti nad 500 tis.Kč
 • (nutno konzultovat s vaší pojišťovnou - částky se liší)
 • Vyšší bezpečnostní třídy /IV. - XIII/ jsou převážně určeny pro bankovní a finanční instituce.
 • Kotvení nábytkových (skříňových) trezorů

Pro splnění bezpečnosti trezoru musí být trezor pevně přikotven ke zdi nebo k podlaze. K tomu jsou určeny kotevní otvory v plášti trezoru. Pro správný výběr kotvícího prvku musí být respektována stavební hmota, ke které bude trezor přikotven. Nejbezpečnější ukotvení vám zaručí tzv. plné stavební hmoty (např. beton, přírodní kámen, plná cihla), jejich vlastnostmi jsou vysoká pevnost v tahu a hustá struktura bez dutin. Zde je možné dosáhnout vysoké rozpínací síly a nízké upevňovací hloubky kotevního prvku, což zajišťují ocelové šroubové rozpínací kotvy, které vynikají nadprůměrnou pevností, rychlou a bezpečnou montáží . Jiným, méně vhodným způsobem ukotvení je použití univerzálních hmoždinek s vruty.

Ne vždy se pro kotvení trezoru naskytnou takové stavební hmoty. Často se využívá dutých stavebních hmot (např. dutá cihla, duté bloky z lehkého betonu), jejich nevýhodou jsou různě velké dutiny a různě vysoká pevnost v tlaku. Zde doporučujeme použít vysoce pevnostní chemické kotvení – injektážní technologie, kdy se nevyužívá rozpínacího tlaku. Jiným, méně vhodným způsobem ukotvení je použitý tvarových hmoždinek nebo dlouhých plastových hmoždinek s dlouhou rozpínací částí.

Aby byly zaručena funkčnost kotvícího systému, musí být přísně dodrženy předepsané průměry vrtáků a hloubky otvoru. Pro každou kotvu existují předepsané utahovací momenty, které zaručují správnou funkci kotvy. Příliš vysoké momenty přetěžují závit a zvětšují rozpínací tlak na okolní materiál.

 1. Při výběru kotvícího prvku je nutné počítat se svěrnou tloušťkou, tj.trezorová stěna a nenosná část zdiva (např.omítka).
 2. Aby byly splněny podmínky bezpečnosti stěnového trezoru, je nutné při zazdívání dodržet následující pokyny: Zabudování (zazdění) stěnových trezorů
 3. Pokud je trezor zabudován do zdi mezi dvě místnosti s rozdílem teplot, doporučujeme trezor izolovat. Předejde se tak vytvoření rosného bodu uvnitř trezoru.
 4. S výběrem vhodného zboží vám ochotně pomůžeme na naší prodejně.